Wat doet Energievolutie: Monitoren en meten

Energievolutie meet de energiestromen in het gebouw en maakt deze eenvoudig inzichtelijk voor u. Door te meten en te monitoren kan men zich bewust worden van het energieverbruik. Door al deze gegevens te vergelijken kan er ingegrepen worden wanneer een systeem niet goed werkt. Uiteraard zult u te allen tijden op de hoogte zijn van een dergelijke ingreep.

Door bewuster met de energiestromen om te gaan, krijgt u een fijner en gezonder leefklimaat waarmee het energieverbruik teruggedrongen wordt.

Wat we meten

We monitoren tientallen waarden en vergelijken dezen met elkaar. Zo brengen we in beeld waar afgeweken wordt. We meten onder andere:
 • Op hoofdgebruik
  • Bij de hoofdgasmeter (indien aanwezig)
  • Bij de hoofdelektrameter
 • CO2-meter(s) voor luchtkwaliteit
 • Temperatuurmeters
 • Vochtigheidsmeter (RV)
 • Warmtemeter bij de opwerkker
 • Warmwatertapwater
 • De zonnepanelen
 • Collectieve installaties

Waar we dat meten

We meten en monitoren zowel in bestaande installaties, gebouwen en complexen als ook in nieuwe installatie, gebouwen en complexen.

Ook kan er met onze mobileskit tijdelijk gemonitord worden voor bijvoorbeeld een renovatie van een complex om de benodigde ingrepen te optimaliseren.